پنجشنبه 2 خرداد 1398 18 رمضان 1440 Thursday 23 May 2019

دریافت نسخه PDF روزنامه

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماه اخیر و تلاش ما در راستای حفظ کیفیت و تیراژ روزنامه «بشیر»، ناگزیر به حذف امکان بازدید رایگان سایت هستیم. جهت اشتراک سالانه و دریافت نسخه PDF روزنامـــــه بــــا info@bashirnews.ir تمــاس حاصل فرمائید.