علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی کماکان بر مواضع خود درباره اتفاقات وحواشی تلخ انتخابات رییس هیات کشتی مازندران پای می فشرد و در اظهاراتی این موضوع را کم اهمیت دانست و حاضر به عذرخواهی نشد و از خبرنگار معترض به اظهاراتش به عنوان اظهارات بی ربط یاد کرد.

علیرضا دبیر درباره حواشی جلسه انتخابات مجمع هیات کشتی استان مازندران بیشتر توضیح داد:

🔹اصلا مهم نیست! مهم این است که جلسه خوب برگزار شد و ایشان هم باید می‌فهمید که حرف بی‌ربط نزند!

«خدا رحم کرد دبیر ،وزیر یا رییس یکی از سه قوه نشده» بله؛ درست خواندید. این جمله سراسر غرور آقای دبیر درباره اقدام نامتعارفش مبنی بر اخراج خبرنگار از جلسه انتخاب رییس جدید هیات کشتی مازندران درساری دراردیبهشت ۱۴۰۲است.حالا درآستانه انتخابات جدید رییس فدراسیون کشتی هستیم. انتخاباتی که قراراست در ماههای آینده برگزارشود. گرچه به نظر می رسد این گفته دبیر به زعم خودش از باب مطایبه و تخطئه و تعجیز طرف مقابل و یا منتقدانش بیان شده و عذرخواهی و عقب نشینی در برابر مطالبه افکارعمومی و‌رسانه ها مشاهده نشده است و‌حتی مسئولین وزارت ورزش، نمایندگان مجلس ،استاندار،معاون سیاسی استاندار که درقبال کوچکترین مساله ای فریاد واسفا می دادند و‌حتی حکم به برکناری و اخراج مدیراز جلسه کارگروه می دادند اما سکوت آنان دربرابر رفتار غیرحرفه ای و نامناسب علیرضا دبیر،تامل برانگیز است.اصراربرحمایت از افرادحاشیه ساز و دارای منش غرورانگیز و تفرعن آمیز و غیرپاسخگو و فاصله گیری از شیوه های درست مدیریتی و توجه نکردن به خواسته های مشفقانه مردم دربدنه دولت و‌سایر مجامع و نهادهای وابسته به دولت و‌ بخش هایی از حاکمیت، نتیجه ای و سرنوشتی چون "فاطمی امین" را دربرندارد که درنهایت به برکناری ازمسئولیت و مدیریت منتهی می شود.حالا دبیر به واسطه استمرارخطاهای گذشته واصراربرآن بهتر است تا قبل از آن که از کاربرکنارشود و به حاشیه سازی های بعدی نپردازد، داوطلبانه از کار کناررود یا اینکه توسط مجمع عمومی فدراسیون با رای عدم اعتمادمواجه شود و فردی مناسب تر که کم هم نیستند در این جامعه و‌میان اهالی کشتی و سایر مدیران، جانشین او شود. همین ساده انگاری و عادی پندار علیرضادبیر از رفتارش در انتخابات رییس هیات کشتی مازندران واجد همه حرف‌های زده و نزده است. اکنون چندروز شده است و از برآورد ها نشان می دهد مسئولین وزرات ورزش هم می خواهند ازکنارش عبور کنند.
اما مطالبه جدی افکارعمومی و رسانه ها ،برکناری زودهنگام دبیر از ریاست فدراسیون کشتی است.اقدامی که اگر در دیگر نقاط دنیا روی می داد،بلافاصله فرد خطا کار از مسئولیتش کنار می رفت یا کنار می زدند.اما گویا در این دولت و با این مجلس ،بعضی ها فقط به دنبال هزینه سازی برای مردم و آزاررساندن به روح و‌روان افکارعمومی درشرایط دشوار زندگی هستند.اما همچنان امیدواریم که عقلای قوم به فکر چاره اندیشی و اصلاح رویه های ناصواب از بدنه مدیریتی ورزش درآیند و عرصه را به عناصر صالح تر و مصلح تر و‌متین تر و متعهدتر و آرامشگر و مردم مدارتر بسپارند.

حامد درزی نژاد